Kedves Pácienseink! Fogászatunk 2019. április 19-22. között  zárva tart! Telefonos ügyelet: +36 70 775 7443  

+36 62 314 763 +36 70 775 74 43 6726 Szeged, Fülemüle u. 22.

Orthodontics

Neat and tidy – This is also true for your teeth.

It is no use having bright and white teeth if they are crooked or abnormally arranged. Professional orthodontic treatment can help you have your teeth positioned properly.

Orthodontics (restoring proper alignment of teeth in the dental arch) is one of the oldest branches of dentistry. It deals with diagnosing, treating and preventing the abnormal shape and position of teeth, the alveolar socket and the jaws. Prevention aims at ensuring proper development of your dentition by eliminating potential obstacles in order to maintain normal (chewing) function and aesthetics. Orthodontic treatments aim at correcting abnormalities.

Orthodontics

Orthodontic treatment includes:

  • muscle strengthening
  • preventive treatments
  • braces
  • a combination of braces and surgical intervention

Misaligned teeth can make even the most beautiful face ugly. Patients usually seek orthodontic treatment for aesthetic reasons, but establishing or restoring normal function is just as important. Orthodontic abnormalities are closely related to other problems in the mouth, such as decay or periodontal disease. Crowded teeth are prone to tooth decay, because they cannot be cleaned properly. Cavities can be filled, but new decayed areas will develop around the fillings. Crowding can also lead to mobility of the teeth. If the position of the teeth is abnormal, the biting pressure is not parallel with the vertical axis of the teeth, and it can cause gum inflammation, formation of pockets around the teeth, bone loss and mobility of the teeth.  Misaligned teeth can even lead to psychological diseases. Patients with improperly positioned teeth can have poor self-esteem, which can turn into a personality disorder.

At what age is orthodontic treatment recommended and how long does it last?

It is best to start orthodontic treatment while the jaw bones are still developing, since abnormalities of the teeth and the jaw bones are usually caused by improper development. Bones have lifelong capability to restructure and thanks to modern methods orthodontic treatment can be very effective in adults, too. However, treatment will last longer, because gentle force is applied to guide the teeth. All in all, orthodontic treatment in adults can replace treatment that was not performed in the patient’s childhood.

If the teeth are properly positioned in the mouth, the lifetime of your dentition will be longer. It is recommended to start treating open bite at the age of 2 – 6. Cross bite (some upper teeth get inside the lower teeth when you bite) require treatment at the age of 6 – 12, when you have mixed dentition. This is the age when most orthodontic problems can be corrected effectively. After the age of 12 most people have permanent teeth only. These teeth can be treated with fixed orthodontic appliances, or sometimes oral surgical intervention is needed. It is essential to recognise abnormalities as early as possible

How long does orthodontic treatment last?

Orthodontic treatment aims at restructuring of the bone, which may take years. Shorter time is needed if the problem is detected in childhood and the treatment is started immediately. The length of treatment can also depend on the child’s general condition: ill or less developed children may respond to the treatment differently from healthy children. The orthodontic appliance and the patient’s cooperation can also influence the duration of the treatment. It is shorter if the patient wears the removable appliance as instructed by the dentist and comes to the appointments regularly.

Impaktált fog felszabadítása műtéttel

A torlódott fogak miatt a fog nem mindig képes kinőni (áttörni), így „bennragad” az állcsontban, az íny alatt. Fogszabályozó kezelés megkezdése előtt például műtéti úton szabadítjuk fel a szemfogat, majd a fogszabályozó segítségével „lehúzzuk”. A leggyakrabban a bölcsességfogak érintettek, hiszen ezek a fogak nőnek ki utoljára és már nincs elég hely számukra az állkapcson.

Kobayashi ligatúra

A ligatúra nem más, mint a fogszabályozó ívet a zárakban tartó fém elem. Segítségével elvégezhető az intermaxilláris húzás a fogszabályozás ideje alatt.

Mini implantátum

Fogszabályozás során bizonyos esetekben szükség lehet mini implantátum becsavarására: célja, hogy úgy mozgassuk a fogakat, hogy közben más fogelmozdulási mellékhatások ne alakuljanak ki. Továbbá olyan esetekben is alkalmazható, amikor a fogelmozdítás magával a fix fogszabályozó készülékkel nem kivitelezhető.
A mini implantátum a fogak közé, a csontba kerül behelyezésre, azonban csak addig marad a szájban, amíg szükség van rá, azaz csak a kezelés egy bizonyos időszakában kerül alkalmazásra, azt követően eltávolításra kerül. A megfelelő szájhigiénia ebben a fázisban is rendkívül fontos, ugyanis könnyen kialakulhat ínygyulladás, mely következtében az implantátum elveszítheti stabilitását.

Happy Smile tervezés, ívek

A Happy Smile egy mélyhúzott, áttetsző sínből álló fogszabályozó rendszer, mely rendszer kialakításának alapja egy grafikus szoftver.
A kezelést egy alapos, számítógép segítségével történő tervezés előzi meg, ez alapján készülnek el a kivehető, áttetsző sínek. A Happy Smile készülékeket (pár órás szünetek beiktatásával - pl. evéskor) egész nap szükséges viselni, hiszen így képes ugyanolyan erőt kifejteni a fogakra, mint egy hagyományos fogszabályozó. Átlátszó színük miatt pedig szinte alig észrevehetők.

Ligatúra

A ligatúra nem más, mint a fogszabályzó ívet a zárakban tartó elem. Anyagát tekintve lehet gumi vagy fém, a megjelenését illetően pedig különféle színekben kapható.

Tolórugó, húzórugó

A fogszabályozás során használt rugók a fogak mozgatására szolgálnak. Ezek különféle hosszúságú és erősségű elemek, melyek egyenletesen fejtik ki erejüket, így a kezelés szempontjából sokkal előnyösebbek, mint a gumik.

TREATMENT

Removable appliances
Removable appliances

Treatment with removable appliances usually takes longer, because they are not in the mouth all the time. They must be worn at least 12-14 hours a day, which you can do in the evening and at night. They can be used both on the upper and lower jaw, and there are appliances that attach to both dental arches. Removable appliances are not suitable for treating all orthodontic abnormalities. They are recommended at the age of 10 – 15, after that fixed appliances are used.

Palatal expansion with screw appliance
Palatal expansion with screw appliance

Palatal expansion is required when the dental arch is too narrow for the teeth and it leads to crowding. The treatment is recommended for children with mixed dentition (milk teeth and permanent teeth in the mouth). The device is a plastic plate with a built-in expansion screw that is used to generate enough force to move the teeth.

A narrow dental arch can result from:
• inherited anatomical features
• abnormal bone development
• early loss of milk teeth
• erupting wisdom teeth

The treatment may involve removal of some teeth. Your dentist will decide about it only after careful orthodontic diagnosis and a detailed treatment plan. Palatal expansion can be continued when your child has permanent teeth only, in this case a fixed appliance is used.

Fixed appliances

Braces consist of
• band (ring) or nowadays tubes are also used
• brackets
• elastic rings
• arch wire

The bands or tubes are fixed around molar teeth. It requires some preparation: your dentist will make room around these anchor teeth by placing special separating rings on them. These rings will widen the gap between the teeth, and within a few days the bands can be bonded on the anchor teeth. The brackets are used to attach the arch wire and distribute the force required to move the teeth. Brackets are made of ceramics, other aesthetic materials, or metal. The arch wire is attached to the brackets with elastic rings. The arch wire is made of various materials, and they are available in various diameter and strength. The arch wire connects the brackets. Your dentist can also recommend mini implants to be used as anchors. The braces are attached to these implants and the teeth are moved towards these implants. After the treatment the implants are removed.

Fogívszűkület kezelése tágítócsavaros készülékkel

A fogívszűkület okai:

- öröklött adottságok
- zavarok a csontfejlődésben
- tejfogak korai elhullajtása
- előtörő bölcsességfogak

A kezelés során szükség lehet fogak eltávolítására is. A fogszabályozási diagnózis, és a pontosan kidolgozott kezelési terv alapján a kezelést végző fogorvos dönt arról, hogy mely fogakat kell eltávolítani. A fogívszűkület kezelése a maradófogazati időszakban tovább folytatható, ám ekkor már rögzített készülék segítségével.

A rögzített készülék alkotóelemeinek elnevezései, és ezek funkciói

- band (gyűrű) vagy napjainkban inkább már tubus
- bracket (zár)
- ligatúra
- ív

A gyűrűket vagy tubusokat ragasztással rögzítjük, többnyire a nagyőrlőfogakra. Ahhoz, hogy a művelet elvégezhető legyen, a ragasztáshoz felhasználni kívánt fog körül helyet kell készítenünk. Ennek érdekében speciális szeparáló gyűrűket helyezünk a fogakra, amelyek pár nap alatt elérik, hogy a fogak eltávolodnak egymástól annyira, hogy a gyűrűket felragaszthassuk a helyükre. A zárakon keresztül történik a fogak elmozdításához szükséges erő átadása, és ezekkel oldjuk meg a fogszabályozó ív rögzítését is. A zárak anyaga lehet porcelán vagy más esztétikus anyag (műanyag, zafírkristály) esetleg fém. Az elasztikus ligatúrák segítségével rögzítjük az ívet zárba. Az ívek különféle anyagokból készülhetnek, többféle keresztmetszetűek lehetnek, eltérő erősséggel. Az ívek a zárakat kötik össze. Fogszabályozást végezhetünk mikroimplantátumok segítségével is, amelyeket fix rögzítési pontokként használunk. Ezekhez rögzítjük a fogszabályozó készüléket, és ezek irányába mozdítjuk a fogakat. A kezelés végeztével az implantátumokat eltávolítjuk.

Invisible appliances (lingual STB appliances)

Invisible appliances have become widely available in the past ten years. These appliances are attached to the inner side of the teeth making them invisible to the outside world. They are becoming more and more popular. Thanks to the advance of technology, nearly all kinds of orthodontic problems can be treated with invisible appliances.

There are two types of appliances:

One of them are fixed lingual appliances. There are several types of lingual devices. We apply one of the latest high-quality appliances, called STB. It does not require laboratory preparation which is usually done abroad. We do all laboratory work at the clinic. Regular check-ups are recommended every 4 – 5 week.

The other type of invisible appliances are removable devices, which provide great comfort.

Subscribe

What does orthodontic treatment involve?

At the first visit to the clinic we decide if your condition requires orthodontic treatment and discuss your expectations. You are also informed about the treatment options. Then we take X-rays and an impression for a dental cast so that your dentist can have an accurate picture of your teeth, the jaw bone, further development, the available area and the mobility of your teeth. Using these details your dentist can make an accurate treatment plan and choose an appropriate device. You are informed about the expected duration of treatment and the inconveniences caused by wearing the device. If you give your consent to the proposed treatment, we can start it. If you have decayed teeth, we treat them before using the orthodontic appliance. Proper oral hygiene is particularly important when you wear an orthodontic device, because you have a foreign object in your mouth that must be kept clean. Your dentist will explain you the proper usage and maintenance of your orthodontic appliance.

Regular check-ups are required to monitor the process. Further X-rays and casts may be necessary. Sometimes it may seem to you that your condition is getting worse, but your dentist will assure you that the outcome will be perfect. As soon as the teeth have reached their proper position in the mouth, the appliance is removed. In order to prevent further drifting of your teeth, you will be given a retainer to wear for some time. You will need more visits to your dentist before the treatment ends. Many people think that orthodontic treatment is only performed in children or young adults, but we can achieve very good results in people over 50 years.

WHAT ARE THE REASONS FOR ORTHODONTIC TREATMENT?

Inherited abnormalities

The size and shape of your teeth are inherited from your parents. A narrow dental arch cannot accommodate bigger teeth. Teeth that do not break through or supernumerary teeth can also cause problems. If the germ of a tooth fails to develop, it will be missing from the dental arch. If it is the wisdom tooth, no treatment is required, but if a canine is missing, orthodontic treatment is recommended. Wisdom teeth are additional teeth, therefore they might not have enough room in the dental arch. When they break through, they may push the teeth forward. Tooth germs can be positioned abnormally and it results in improper tooth position, which also requires orthodontic correction. Many people have a wide gap between the incisors, and it can be a genetic problem. Deep bite is also genetic. It means that the edges of the upper incisors reach at least 3 mms below the edges of the lower incisors. Prognathism and progenism are also hereditary conditions. Prognathism is the protrusion of the upper jaw in relation to the lower jaw, whereas progenism is the extension of the lower jaw. A very small proportion of people (0.01 – 0.02%) develop a cleft lip or palate. They require comprehensive treatment by a team of specialists: an oral surgeon, a dentist, an ENT specialist and a speech therapist.

Acquired disorders

Feeding infants with breast milk contributes to normal development of the jaw bones. The quality and composition of food consumed later in childhood is also important: avoid soft foods, give your child foods that need chewing. Thumb sucking may lead to an open bite, when there is space between the biting surfaces of the front teeth when the back teeth bite together. Using a pillow which is too high or low can cause swallowing problems that may result in dental abnormalities. Difficulty breathing through the nose can also lead to problems that require orthodontic treatment. Loosing milk teeth too early can result in crowding of permanent teeth. The teeth next to the gap try to fill the space and block the way from the erupting tooth. Crowding can be prevented with the use of space maintainers. Boys tend to suffer accidents that can cause injury to their teeth. The resulting deformities can be restored or corrected with orthodontic interventions. Dental abnormalities caused by damage to the baby in the womb or by a condition after birth rarely require orthodontic intervention.

Milyen következményei lehetnek a harapási rendellenességeknek?

● Esztétikai problémák: egy össze-vissza álló fogsor nem túl esztétikus, mint egy rendezett fogsor.

● Nyelési, légzési rendellenességek: A szájlégzés következménye lehet a metszőfogak előreállása. Egy rosszul záródó fogazattal pedig nem ugyanúgy rágjuk meg az ételt, ami nehezítheti a nyelést.

● Beszédhibák: a két metszőfog közötti nagyobb rés eleve selypítést okozhat, de más esetben is előfordulhat pl. pöszeség.

● Pszichés panaszok: a szabálytalan fogsor gátlást is okozhat. Főként gyermekkorban a csúfolódás komoly probléma lehet.

● Állkapocsízületi problémák: az alsó vagy felső állkapocs szabálytalansága okozta eltérő terhelés miatt az állkapocsízületben is lehetnek panaszok, pl. gyulladás, ficam, kattogás, ropogás.

● Ínygyulladás, fogágy betegség: a szabálytalan fogsoron sokkal könnyebben halmozódik fel a plakk, ezért az íny gyakrabban begyulladhat.

● Fogszuvasodás: torlódott vagy ferde fogaknál gyakran kialakulhat, mert a szabálytalan résekben, zugokban sokkal könnyebben telepszik meg a lepedék.

Milyen részekből állnak az esztétikus porcelán fogszabályzó készülékek?

A készülék fogra felragasztott elemeit hívjuk bracketteknek, amelynek anyaga lehet porcelán, üvegkerámia vagy zafírkristály is. Az árat leginkább az esztétikai minőségük és mechanikai tulajdonságuk befolyásolja. A fogszabályozáshoz szükséges erőhatást a brackettekben található fémív fejti ki.

Milyen különbségek vannak a porcelán fogszabályozók között?

Főként az anyagukban és szerkezetükben különböznek egymástól. Az egyes porcelán fogszabályzók ugyanolyan mechanikával működnek. A különbség közöttük szemmel látható, ugyanis létezik átlátszó és kevésbé átlátszó brackettek is.

Kiknek ajánlott az önligírozó fogszabályozó készülék?

Az önligírozó készülékek a fogszabályozás modern időszakának termékei. Ezt a készüléket szokták lágy erőkkel működő fogszabályozó készülékeknek is nevezni. Ez a készülék is választható fém és vagy porcelán kivitelben. Az önligírozó készülék fokozatosan, nagyon finom erőhatással van a fogakra, így a fogmozgatás folyamatosan azonos mértékben történik. Azoknak a pácienseknek ajánlott, akiknek kevés idejük van, vagy nincs lehetőségük rendszeresen elmenni a készülékük aktiválására, illetve nagyon torlódott fogazattal rendelkeznek. A kezelés egyes szakaszaiban az önligírozó segítségével valóban kihagyhatunk néhány találkozást, de a kitűzött eredmény elérése érdekében a meghatározó pontoknál (ívcsere, plusz eszközök, rugók, gumik, stb. bevezetése) feltétlenül ott kell lenni a kezelésen.

Melyik készülék típust válasszuk?

Erre a kérdésre elsősorban a kezelési terv adja meg a választ. A diagnózis felállítása és a kezelési terv elkészítését követően szükséges döntést hozni arról, hogy milyen technikával szükséges mozgatni a fogakat. Ha ez megvan, akkor lehet az adott mechanikán belül dönteni, a rögzített készülékeknél a készülék anyagáról (fém, porcelán, láthatatlan), a kivehető készülékeknél elsősorban a szín választható.

Hasznos információk

Mikroimplantátumok

Néhány fogazati rendellenesség, mint például a torlódás, nyitott harapás, vagy mélyharapás szükségessé teszi az ortodonciai beavatkozásokat, melyek általában a fogak mozgatásából állnak. Mikor egy fogat mozgatunk a szájban, előnyös, ha van egy horgonylati pontunk, mely segítségével biztonságosan és ellenőrzötten végezhetjük azt, a sikeres kezelés és a komplikált további kezelések elkerülése érdekében. Régebben ezek a horgonylati pontok a headgear-nek és facemask-nek (képek) nevezett eszközökre korlátozódtak. Viselésük kényelmetlen és csöppet sem esztétikus. Manapság ezeket váltják ki a mikroimplantátumnak nevezett horgonylati eszközök.

Az eljárás menete:

A mikroimplantátumok apró, biokompatibilis, titánból készülő "csavarok", melyeket az állcsontokban helyezünk el, hogy elősegítsék a fogak helybentartását illetve mozgatáskor stabil horgonyként működjenek. A páciens először érzéstelenítőt kap, majd ezt követően történik a mikroimplantátumok behelyezése. Az eljárás relatíve gyors és fájdalommentes, ha bármilyen kellemetlenség jelentkezne, az általában csak néhány napig áll fenn.

Szakorvosunk felkészültségének és tapasztaltságának, valamint a legfejlettebb fogszabályozási technikáknak köszönhetően a szövődmények, mint például a foggyökérsérülés, implantátumlazulás és az implantátum körüli gyulladások nagyon ritkán fordulnak csak elő.

Az esztétikus fogszabályozó készülékek történeti háttere

Néhány évtizeddel ezelőtt még természetes volt, hogy egyenként minden fogon gyűrűkkel kerültek fel a fém készülékek, nem pedig apró brackettek segítségével, ahogyan azt ma az esztétikus fogszabályozó készülékek felhelyezésekor történik. Régen a felnőttkori fogszabályozás nem volt túlságosan jellemző. A fém brackettek megjelenése fordulópontot jelentett, mert így már elég volt a fém tappancsokat felhelyezni a fogakra. Ez az újítás azt eredményezte, hogy egyre többen
jelentkeztek felnőttkorban is fogszabályozásra. A manapság használt mini fém készülékek is az esztétikusnak mondhatók. Ezekhez képest már sokkal szebbek a porcelán vagy üvegkerámia brackettekből álló esztétikus ragasztott fogszabályozó készülékek.

Érvek a fém fogszabályzó készülék mellett

• Mini változatban is elérhető, amelynek közel sincs olyan hatása, mint a régebbi készülékek.
• A fémívekhez színes gumik is választhatóak, akár foganként különböző színben is.
• A fogak tisztántartás egyszerűbb.
• Időben hamarabb elérhető vele a kitűzött cél.
• A porcelán készülékek brackett szárnyai érzékenyebbek, nehezebb átragasztani, illetve leszedni.
• A fém fogszabályzó készülékkel végzett kezelés olcsóbb, mint a porcelán típusú készülékkel.

Trainer kétfogsoros funkcionális készülék

A trainerek alapvető funkciója, hogy segítsék a leszokást egyes rossz beidegződésekről, szokásokról (pl. nyelvlökéses nyelés, szájlégzés). Kis gyermekeknél nagyon gyakori az ujj szopása, amely negatív hatással van a fogak állására, így azok helyzete könnyen megváltozhat.

A készüléket elsősorban gyermekkorban alkalmazzák (mivel ez az időszak, amikor még könnyebben lehet a folyamatokat befolyásolni), de felnőttkorban is előfordulhatnak olyan problémák, melyek szükségessé teszik a trainer használatát.

A szilikon anyagból készült készülék több féle méretben és színben kapható, a fogorvos a páciens fogazatának állapotát figyelembe véve a legmegfelelőbb típust fogja ajánlani. A kezelés egy hosszabb folyamat, de ha még időben elkezdődik, szerencsésebb esetben feleslegessé is válhat a fogszabályozás. Egyéb esetekben a terápia kitűnő alapot biztosít a további fogszabályozáshoz.

Rögzített készülék

Alapvetően két típusú fogszabályozó készüléket különböztetünk meg egymástól: kivehető és rögzített. Az ajánlott típus kiválasztása függ a páciens életkorától, illetve fogainak állapotától (eltéréseitől, rendezetlenségétől) is. Mindkét típusnak meg vannak az előnyei és hátrányai, bár manapság egyre gyakoribb a rögzített készülékek alkalmazása.

A rögzített készülék állandó viselést igényel, és általában nagyobb fogazati eltérések esetén alkalmazzák. Mivel az ilyen készülékek folyamatosan, vezérelt erővel ”dolgoznak”, így maga a kezelés is kevesebb időt vesz igénybe, mint a kivehető készülékek esetében. A fix típusú fogszabályozó készülék bracket-ekből, kezdetben gyűrűkből, ma már tubusokból és egy ívből áll.

Rögzített önligírozó készülék

Az önligírozó technológia olyan modern külső fogszabályozási technika, mely folytonos, kicsi erőkkel mozgatja a fogazatot, így kisebb mértékben terhelődik a fogágy. A hagyományos fogszabályzókhoz képest lágyabb erővel mozgatja a fogakat, ennek következményeképpen pedig több előnnyel is rendelkezik:

• Alacsonyabb az esetleges komplikációk kialakulásának esélye, ugyanis a gyengébb ”húzóerő” hatására a fogak környékén folytonos marad a keringés.
• Nagyobb eltérések kezelhetők vele.
• Kevésbé ragad meg a lepedék a fogszabályozó körül.
• Megrövidül a kezelés ideje.

Mint minden fogszabályozó készülék esetén, az önligírozó készülékek esetében is érdemes betartani a legfontosabb étkezési és higiéniai szabályokat:

• Nem érdemes kemény, szilárd ételbe beleharapni (pl. almába), javasolt az ilyen ételeket felszeletelve fogyasztani.
• A fogak tisztítása fogszabályozó viselésekor még gyakrabban szükséges, ha tehetjük, használjunk speciális - a fogszabályozó készülékekre kifejlesztett – fogkefét és fogköz tisztító kefét.

Bracket

A bracket-ek, vagy más néven ”tappancsok” a rögzített fogszabályozó készülékek elemei. Feladatuk, hogy a fogakra illesztve (ragasztva), a rájuk kötött drótívek mentén a megfelelő, kívánt pozícióba vezessék a fogakat. Anyaguk szerint több féle bracket-et különböztetünk meg egymástól: készülhetnek műanyagból, fémből, porcelánból vagy ezek kombinációjából is. A különböző anyagok nincsenek hatással az alapvető működési elvre, sokkal inkább esztétikai szempontból lényegesek.

A bracket a következő részekből áll össze:

• talp
• bázis vagy test
• bracketrés vagy slot
• szárnyak

Fém, porcelán vagy zafír rögzített készülék?

Amennyiben a diagnózis, valamint a kezelési terv felállítása után eldőlt, hogy a páciensnek rögzített fogszabályozóra van szüksége, utolsó lépésként a készülék típusának kiválasztása van hátra mielőtt a kezelés ténylegesen elkezdődne. A különböző típusú rögzített készülékeknek megvannak az előnyei és a hátrányai. A következő pár sorban azokat a legfontosabb információkat írtuk le az egyes típusokról, melyeket érdemes tudni:

Fém fogszabályozó készülék: A tévhitekkel ellentétben ma már kapható mini kivitelben is, így nem kelti azt a hatást, mint korábbi ”vas” társai. Mechanikai tulajdonsága miatt gyorsabban elérhető a kívánt eredmény, így a kezelés ideje lerövidül.

• Előnyök:
o A kezelés jelentősen olcsóbb, mint a porcelán fogszabályozó készülékkel végzett kezelés.
o Személyre szabható, mivel a fémív bekötéséhez különböző színű gumik választhatók (akár minden fogra más-más színben).

• Hátrányok:
o Esztétikailag zavaró lehet, a fémből készült bracket-ek jól látszódnak beszéd és evés közben is.

Porcelán fogszabályozó készülék: Ezek a készülékek egyre népszerűbbek, mivel a bracket-ek (melyeket a fogorvos a páciens fogaira ragaszt rá) porcelánból készülnek, így esztétikusabb megjelenést biztosítanak. Kellő hatékonysággal szabályozza a fogakat, de mechanikai tulajdonsága következtében a kezelés ideje tovább tarthat, mint a fém készülékek esetében.

• Előnyök:
o Szép, esztétikus megjelenést biztosít viselője számára.
o A készülék jól tisztítható.

• Hátrányok:
o Drágább megoldás, mint a fém készülék, valamint a kezelési idő is valamivel tovább tart.

Zafír fogszabályozó készülék: A zafír készülékek határozott hatást fejtenek ki a fogakra, így kiválóan alkalmasak a nagyobb fokú fog eltérések, szabálytalanságok kezelésére. Hasonlóan, mint a porcelán fogszabályozó készülékek, mechanikai tulajdonsága miatt ez a típus is lassabban fejti ki hatását, így a kezelés tovább tarthat.

• Előnyök:
o A készülék jól tisztítható, ellenáll az elszíneződéseknek.
o Az átlátszó bracket-en (tappancson) a fog természetes színe áttűnik, így a készülék szinte láthatatlan.

• Hátrányok:
o Költségesebb megoldás, mivel a bracket-ek zafírból készülnek, továbbá a kezelési idő is tovább tart.

Mit jelent a Damon rendszer?

A technika lényege, hogy a fogszabályozás sokkal lágyabb erővel történik, a rendszer hatására a készülék kisebb erővel képes mozgatni a fogakat.

Az amerikai orvos által kifejlesztett rendszer legnagyobb előnye, hogy kevésbé káros a fogak számára: a fogszabályozás folyamata (amely inkább kellemetlen, mint fájdalmas) lényegesen elviselhetőbbé válik, továbbá a kezelés folyamata is felgyorsul. A hagyományos fogszabályozó kezelésekkel szemben a Damon rendszer önzáró bracket-eket és tubusokat használ, amelyek reteszszerűen nyílnak és zárnak. Emiatt az önzáró elv miatt kisebb erőkkel is el lehet érni a fogak mozgatását, szemben a hagyományos gumis bekötéssel, amivel lényegesen nagyobb erőre volt szükség a fogak elmozdításához.

Léteznek olyan esetek - a Damon rendszer alkalmazásakor – amikor elkerülhető a foghúzás is. Ez azonban függ a páciens fogazati rendellenességétől is, valamint életkorától.

Láthatatlan (nyelv felől – lingualis) fix készülék

A láthatatlan fogszabályozó készülék lényege, hogy a készülék a fogak belső, nyelv felőli részére kerülnek felhelyezésre. A hagyományos, ”külső” fogszabályozóval szemben a bracket-eket teljesen a páciens fogaira (egyénileg) kell kialakítani, hiszen a fogak belső felszíne nagyobb diverzitást mutat.

A belső fogszabályozás hatékonyságát tekintve ugyanúgy funkcionál, mint a hagyományos társaik, továbbá ugyanazok az elvek és szabályok vonatkoznak a viselésére:

• Fontos a megfelelő szájhigiénia fenntartása, melyhez a fogszabályzó kezeléshez kialakított speciális fogkefe és fogköz tisztító kefe lehet a páciens segítségére.
• Kötelező fogszabályozó kontrollokon részt venni.
• A belső készülék lekerülése után ugyanúgy szükséges a retenciós készülék viselése.

Harapásemelés

Harapásemelésre lehet szükség állkapocs-ízület panaszokkal érkező pácienseknek (mélyharapás) vagy a fogcsikorgatás rabjaivá váló pácienseknek. A harapásemelők célja a harapás magasságának megemelése, a kedvezőtlen harapási viszonyok javítása. A harapásemelésnél 2 fő technikát különböztetünk meg egymástól:

1. Mesterséges harapásemelő
• Az elülső fogak belső oldalára vagy a hátsó fogak felszínére ragasztott és/vagy épített sánc, amely megakadályozza a fogak összeérintkezését.

2. Harapásemelő sín
• A harapásemelő sín a fogról készült lenyomat alapján öntött, teherbíró fóliából készült sín. A síneknek több fajtája is létezik, a fogorvos a páciens fogazatának állapotától függően dönt a legmegfelelőbb mellett.
• A sínt éjszaka, alvás közben kell viselni: ez az első pár alkalommal kellemetlenséget okozhat, de idővel teljesen természetessé válik a viselése.

A harapásemelő segít, hogy az ízület ellazult állapotba kerüljön: óvja a fogakat a súrlódástól és a rájuk nehezedő nyomástól is, emellett alakítja az alsó és felső fogsor egymáshoz viszonyított helyzetét is.

Strippelés

A strippelés leegyszerűsítve a fog felületéből történő elvételt jelenti, a fogak egységesebb, esztétikusabb megjelenését segíti elő. Leggyakrabban a frontfogaknál alkalmazzák, amikor a fogak közötti, egymás felé néző fogfelületek kontúrjára van szükség.

A fogszabályozó kezelés előtt és alatt a fogak szétállása, ”összevisszasága” (pl. a szemfogak csücskössége) még kevésbé zavaró és feltűnő, hiszen ilyenkor a hangsúly a rendezetlen fogsor visszaállításán van. Azonban a kezelés végeztével (és a rendezett fogsor kialakításával) láthatóbbá válnak az apró, esztétikai hibák. A strippelés során - a páciens előzetes beleegyezésével - a fogszabályozó fogorvos megszépíti, korrigálja ezeket a hibákat.

A strippelés nem csak konturálás esetén alkalmazza a fogorvos, hanem abban az esetben is, ha helyet szeretne nyerni: az elvétel (”helynyerés”) nem jelent hatalmas mennyiséget, mindösszesen fél millimétert.

Védő viasz

A fogszabályozás folyamatának elengedhetetlen kelléke a védő viasz, mely segít enyhíteni a fogszabályozó készülék miatt, a nyálkahártyán (a szájüregben) esetlegesen kialakuló sebeket (fekély, afta).

A fogszabályozó készüléket alkotó bracket-ek, drótok plusz réteget jelentenek a fog felszínén, így érintkezhetnek, de bizonyos esetekben akár bele is nyomódhatnak az arc és ajak nyálkahártyájában, ezzel kellemetlen érzést okozva viselőjének. Ilyen esetekben jól jön a védő viasz, amely a bracket-ekre helyezve (”ragasztva”) csillapítja a fájdalmat és nem engedi, hogy a fém alkatrészek tovább dörzsöljék a száj nyálkahártyáját. A védőviasz több féle ízben és színben kapható.

Retainer

A fogszabályozó készülék levétele nem jelenti a fogszabályozás folyamatának befejeztét: ahhoz, hogy a fogak (az öregedés természetes folyamata révén) ne álljanak vissza eredeti helyzetükbe, fontos az úgynevezett retenciós készülék(ek) viselése.

A retenciós (helybentartó) készülékeknek több típusa ismert, a fogorvos a páciens fogazatától függően választja ki a számára legmegfelelőbb készüléket:

1. A kivehető készülék ( mélyhúzott sín vagy kivehető helybentartó készülék) az alsó és a felső fogívre készült átlátszó, diszkrét megjelenést biztosító készülék, melyet a kezelést követő első évben minden egyes nap egyre csökkenő óraszámban kell viselni. Amennyiben a fogorvos úgy javasolja, a későbbi évek során elegendő csak esténként (alvás közben) viselni.

2. A rögzített ív (más néven fix retainer) az alsó és felső (belső) frontfogakra rögzített vékony fémszál, mely segít megakadályozni, hogy a fogak visszaálljanak eredeti pozíciójukba. A fémszál vékonyságának köszönhetően alig érezhető, könnyen tisztítható és láthatatlan (mivel a fog belső felszínére kerül felragasztásra). A fix retainer állandó használatra készül és akár élethosszig is a szájban maradhat.

Első fogszabályozási konzultáció

Az első alkalommal történő konzultáció során eldöntésre kerül, hogy szükséges-e fogszabályozás, tájékoztatást adunk a lehetséges megoldásokról. A megbeszélés során átbeszélésre és dokumentálásra kerülnek a személyes igények, elvárások

Fotó dokumentáció

A fotó dokumentáció azért szükséges, hogy a fogazat kezdeti állapotát össze tudjuk hasonlítani a végleges, a fogszabályozó kezelés utáni állapottal.
A fogszabályozás kezelési tervének pontos elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy röntgenfelvétel készüljön a fogazatról. A tele röntgen segítségével pontos képet az arcprofilról, a fogak dőlési szögéről és azok állcsonthoz való viszonyáról, valamint az állcsontok méreteiről (hosszúság, magasság) is.

Harapás vizsgálata, harapásvétel

Az előzetes felmérés nemcsak a fogazat, de a teljes állkapocsízület vizsgálatát is magában foglalja. A harapásvétel lényege az állcsont és a fogak egymáshoz viszonyított helyzetének megállapítása.
A harapás rögzítése történhet:
• termoplasztikus anyaggal (viasz),
• vagy szilikonos harapásrögzítéssel.

Fogszabályozási tervkészítés

A kezelési terv elkészítéséhez elengedhetetlen a fotók és a röntgenfelvétel elkészítése, valamint a lenyomatvétel. Ha mindezen dokumentumok elkészültek, a kapott adatokból és információkból alapos mérések és számítások után készül el a fogszabályozó terv.

TPA forrasztott gyűrűkkel – Transzpalatinál ív

Az ívet legtöbbször nyitott harapás kezelésénél használjuk, a hátsó felső őrlőfogakra (molárisokra) rögzítve, a nyelv nyomóhatását hasznosítva süllyeszti azok helyzetét.

Ívcsere

Az ívek a - fogakra ragasztott - bracket-ekre kötve segítik, hogy a fogak a megfelelő, kívánt pozícióba kerüljenek. Az ívek átmérője és keresztmetszete a kezelés előrehaladtával nő és változik, rugalmasságuk csökken és erőkifejtésük nő, ezáltal végzik el a fogak kívánt testes elmozdulását.
A fogszabályozó kezelés során elvégzett ívcserék száma függ a kezelt fogazat bonyolultságától. A csere során a régi ívet eltávolítják és a kezelésben leírt következő ív kerül beillesztésre.

Bracket újbóli ragasztása (új bracket)

A fogszabályozó készülék több ragasztott elemből (bracket és tubus) áll, így természetesen előfordulnak olyan esetek, amikor egy ragasztott elem meglazul, leesik. Ilyen esetekben érdemes minél hamarabb felvenni a kapcsolatot szakorvosával, aki a leesett bracket helyett egy új bracket felragasztásával tudja biztosítani a fogszabályozó kezelés akadálymentes folytatását.

Kivehetős készülék ellenőrzése

A kivehetős készülékek eredményessége nemcsak a fogszabályozótól, de annak viselőjétől is függ: fontos, hogy a páciens a fogszabályozó orvos által elmondottakat betartsa, illetve a készüléket rendszeres használja és megjelenjen a havi - vagy sok esetben 2 hetente - ellenőrzéseken, mely által a készülék aktiválása is megtörténik.

Bracket levétel, polírozás

A fogszabályozó kezelés végeztével az alsó és felső fogsorra ragasztott bracket-ek és tubusok levétele egyszerre történik. A bracket-ek után maradt ragasztót polírozás segítésével tüntetik el a fogak felszínéről.

Kivehető helybentartó készülék

A fogszabályozó kezelés befejeztével az elért eredmény megtartása érdekében helybentartó készüléket használunk, melynek különböző formáit ismerjük. Legtöbbször ezeket a készülékeket elegendő esténként felhelyezni, a kezelőorvos utasításai alapján. A csontosodás bekövetkeztével lassan ritkítani lehet és el lehet hagyni annak hordását, ami szintén szigorúan fogszabályozó szakorvos utasításai alapján történik.

Retainer ragasztása

Két típusú helybentartó készülékről beszélhetünk: retainer (ragasztott), illetve kivehető helybentartó készülék. A retainer az elülső fogak (szemfogtól szemfogig) nyelv felőli felszínére ragasztott készülék, melyet a páciens esettől függően akár élete végéig is hord. Nem okoz kellemetlenséget, a beszédet nem zavarja, könnyű tisztítani. Helyükön tartja a fogakat, ezáltal az eredmény fenntartását biztosítja. A retainerrel eleinte háromhavonta, majd félévente, később évente ajánlott kontrollra járni.

Tolórugó, húzórugó

A fogszabályozás során használt rugók a fogak mozgatására szolgálnak. Ezek különféle hosszúságú és erősségű elemek, melyek egyenletesen fejtik ki erejüket, így a kezelés szempontjából sokkal előnyösebbek, mint a gumik.