Kedves Pácienseink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy rendelőnk a megszokott nyitvatartás mellett üzemel. Bővebb információAdatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
– időpontfoglalás tárgyában –

Dr. Fehér Judit egyéni vállalkozó (6720 Szeged, Dugonics tér 11. 1. em. 3., adószám: 45844713-1-26, KSH számjele: 45844713-8623-231-06) mint a „Fehér Dent” üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az adatkezelővel annak szolgáltatásairól és egyéb kérdésekről.

Az időpont egyeztetés jogcíme:
a.) az érintett hozzájárulása Az érintettek köre: a.) minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

A kezelt adatok köre:
a.) név
b.) telefonszám
c.) e-mail cím
d.) időpont

Az adatkezelés célja:
a.) az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama:
a.) az időpont megvalósulásáig
b.) amennyiben az adatkezelő a továbbiakban az érintett személyes adatait más jogalap (pl. az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítése) alapján kezeli akkor az arra irányadó ideig

Az adatkezelés módja:
a.) elektronikus úton

Az adatok forrása:
a.) közvetlenül az érintettől
b.) az érintett törvényes képviselőjétől

Az adatok közlése:
a.) az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra

Dr. Fehér Judit egyéni vállalkozó az időpont egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik a 6726 Szeged, Fülemüle utca 22. sz. alatt található rendelőben, hogy az érintett és az adatkezelő az időpont egyeztetés célját teljesítsék.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül az adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Az adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fentiek szerinti személyes adatait az adatkezelő számára nem szolgáltatja ki, úgy az adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

Az érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, az adatkezelő az érinett személyes adatait minden nyilvántartásából törölni köteles, kivéve, ha a további adatkezelés más jogcímen jogszerű. Az érintettnek joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. -) panaszt benyújtani.