Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogató!

A feherdent.hu honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbiakban leírtakat, melyeket a Fehér Dent Altatásos Fogászat önmagára nézve kötelezőnek ismer el. A használati feltételek nem ismerete semmilyen esetben nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a feherdent.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben előzetes figyelmeztetést követően a jogsértés peres úton kerül rendezésre.

A honlapot a felhasználók saját felelősségükre használják, a látogatással Ön elfogadja az alábbi feltételeket, melyeket a Fehér Dent Altatásos Fogászat jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Ön az Interneten keresztül a Fehér Dent Altatásos Fogászat oldalairól információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki. A teljes oldal vagy akár egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és/vagy átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A portálon található fotók, képek, videók és írásos tartalmak az oldal üzemeltetőjének, azaz a Fehér Dent Altatásos Fogászatnak (továbbiakban Üzemeltető) a tulajdonát képezik, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki, tárolhatók saját merevlemezen. Az oldalon található fotók, képek és egyéb tartalmak másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Amikor Ön az Üzemeltető internetes portáljának oldalait böngészi, egyidejűleg adatot is szolgáltat a társaság számára. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (pl. weblap statisztika), részben az űrlapok kitöltésével vagy hírlevél megrendelése útján történik.

A feherdent.hu egyes szolgáltatásainak használatához (pl.: hírlevél, kérdésfeltétel) szükséges a felhasználók regisztrálása, mely során a felhasználóktól személyes, illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk. A regisztráció teljesen önkéntes. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez. A felhasználót, e-mailben történő kérése alapján töröljük adatbázisunkból. Amennyiben Ön a marketing célú megkereséshez hozzájárul, abban az esetben hozzájárul, hogy az feherdent.hu portál marketing tárgyú elektronikus leveleket küldjön Önnek a megadott e-mail címére.

Oldalunk lehetőséget biztosít hírlevél igénylésére is, ehhez azonban szükséges a felhasználó regisztrálása (adatvédelem lásd fentebb). Kérés esetén töröljük a felhasználót a hírlevél-küldő adatbázisból. A hírlevéllel kapcsolatban is fenntartjuk a korábban leírtakat, az azokban szereplő adatokért, információkért az feherdent.hu semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ön megadja e-mail címét, postai címét, telefonszámát, mobilszámát, azzal hozzájárul, hogy a későbbiekben az feherdent.hu portál a portállal illetve az Üzemeltető tevékenységével összefüggő témában, elektronikus levél, postai levél útján, továbbá sms vagy telefonhívás formájában felkeresse.

A feherdent.hu -ra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A feherdent.hu portál egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt az feherdent.hu a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Az adatkezelő neve: Fehér Dent dr Fehér Judit (a továbbiakban: Szolgáltató)
Az adatkezelő címe: 6726 Szeged, Fülemüle u. 22.
Elérhetőség: info@feherdent.hu

Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást – az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően – az e-mail címére küldött URL-re történő kattintással adhatja meg.

A kezelt adatok köre:
A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználó név, vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (hírlevelet igényelhet). A látogató által megadott e-mail címet és a telefonszámot kapcsolattartási célból a Szolgáltató felhasználhatja. A Szolgáltató valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti). A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@feherdent.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak:
A felhasználó, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a Szolgáltató a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-60363/2012.

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Honlap látogatásával kapcsolatban közvetlenül, közvetetten vagy véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a Honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. AzÜzemeltető által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználni tilos.

A feherdent.hu weboldal a Google által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A rendszer személyes adatokat gyűjt a felhasználókról. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

Google Remarketing
A Fehér Dent Altatásos Fogászat a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a www.feherdent.hu weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Fehér Dent Altatásos Fogászat hirdetésével találkozzanak. A Fehér Dent Altatásos Fogászat a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Fehér Dent Altatásos Fogászat hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Fehér Dent Altatásos Fogászat és külső szolgáltatók, például a Google saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a www.feherdent.hu-n tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A honlappal kapcsolatos minden szerzői jog a Fehér Dent Altatásos Fogászatot illeti. A Fehér Dent Altatásos Fogászat a honlappal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

A www.feherdent.hu üzemeltetője és tulajdonosa: Dr. Fehér Judit